تاريخ : شنبه 23 اسفند 1398برچسب:سنت,اندریاس,اسکاتلند,مسیح,انجیل,متی, | 2:50 بعد از ظهر | نويسنده : Genius1994 |

بسمه تعالی


گفت آری گر توکل رهبرست

این سبب هم سنت پیغمبرست

گفت ...
ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 20 اسفند 1398برچسب:مولوی,مولانا,کاهلی,توکل,کاسب,پیامبر, | 2:33 بعد از ظهر | نويسنده : Genius1994 |

بسمه تعالی

...ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 17 اسفند 1398برچسب:دیالوگ ماندگار,لئون,صورت زخمی,کوروساوا,اشوب,شرق بهشت, | 4:33 بعد از ظهر | نويسنده : Genius1994 |
تاريخ : یک شنبه 14 اسفند 1398برچسب:بیماری,ابولا,سیاه سرفه,اسهال,سرطان ریه,عوارض پریناتال, | 3:53 بعد از ظهر | نويسنده : Genius1994 |
تاريخ : یک شنبه 11 اسفند 1398برچسب:ایرج میرزا,خر,مناظره,خریت,شعر,اختلاس, | 3:30 بعد از ظهر | نويسنده : Genius1994 |